Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Rozmiar czcionki A A A

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2017-12-04 01:16
Zmień widok

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu  do publicznego wglądu  projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierz Dolny dla części obszaru miejscowości Witoszyn.

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust 1 pkt 2-5 i ust. 2 , art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z Uchwałą Nr X/68/15 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierz Dolny dla części obszaru miejscowości Witoszyn, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierz Dolny dla części obszaru miejscowości Witoszyn  wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko:

w dniach od 13.12.2017 r. do 04.01.2018 r. w budynku Urzędu Miasta Kazimierz Dolny, Rynek 12  pok. 6 w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Projekt Studium dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta Kazimierz Dolny pod adresem: http://www.kazimierz-dolny.pl/ w zakładce „Plan miejscowy” oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kazimierz Dolny pod adresem: https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/ z zakładce „Studium”

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.12.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Senatorska 5.

Zgodnie  z art. 11 pkt.11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej  mogą wnosić  uwagi do projektu Zmiany studium.

Uwagi dotyczące projektu studium  należy składać na piśmie do Burmistrza  Miasta Kazimierz Dolny na adres  ul. Senatorska 5 , 24-120 Kazimierz Dolny, z podaniem imienia i nazwiska, firmy lub nazwy organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2018 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) uwagi dotyczące prognozy  należy składać na piśmie  do Burmistrza  Miasta Kazimierz Dolny na adres ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny, z podaniem imienia i nazwiska, firmy lub nazwy organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Rynek 12, 24-120 Kazimierz Dolny, pok. 6 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres um@umkd.pl z podaniem imienia i nazwiska, firmy lub nazwy organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny.

Zdjęcie 1