Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Rozmiar czcionki A A A

Obwieszczenie o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2017-12-26 11:32
Zmień widok

Kazimierz Dolny dn. 27 grudnia 2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA KAZIMIERZ DOLNY

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 50 oraz art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Kazimierzu Dolnym uchwały nr X/69/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny dla części obszaru miejscowości Witoszyn oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu wskazanego wyżej planu miejscowego.

Granice obszaru objętego przedmiotową uchwałą wyznaczają drogi stanowiące działki  o numerach ewidencyjnych: 796, 690, 691, 791, 700, 810.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać  na piśmie na adres: Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 31.01.2018 r

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę firmy lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta  Rynek 12, 24-120 Kazimierz Dolny pok. 6 lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich  bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@umkd.pl z podaniem imienia i nazwiska, firmy lub nazwy organizacyjnej i adresu ,oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy oraz przedmiotu  uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018 r

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny.

Jednocześnie informuję, że tekst uchwały wraz z załącznikiem znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kazimierz Dolny pod adresem https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl

Zdjęcie 1
Pliki do pobrania: