Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Rozmiar czcionki A A A

Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Kazimierza Dolnego

2018-12-31 12:20
Zmień widok

Zarządzenie Nr 67

Burmistrza Kazimierza Dolnego

z dnia 31 grudnia 2018 r.

 

w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kazimierz Dolny na lata 2017 - 2027

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się rozpoczęcie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kazimierz Dolny na lata 2017-2027.

 

§ 2

Konsultacje skierowane są do mieszkańców Kazimierza Dolnego, Bochotnicy, Parchatki, Rzeczycy, Rzeczycy Kolonii, Witoszyna i Mięćmierza oraz interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji.

§ 3

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 8 stycznia 2019r.

 

§ 4

Konsultacje prowadzone będą z wykorzystaniem następujących form:

a) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej;

b) spotkania z mieszkańcami gminy i interesariuszami rewitalizacji,

c) zbieranie uwag ustnych.  

 

§ 5

1. Uwagi w postaci papierowej lub elektronicznej można składać
w sekretariacie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5 osobiście lub przesyłać na adres poczty elektronicznej Urzędu: um@umkd.pl.

2. Spotkania z mieszkańcami gminy i interesariuszami rewitalizacji
określonymi w § 2 w sprawie konsultacji projektu uchwały odbędą się w dniach: 22 stycznia 2019r. o godzinie 1600 w świetlicy w budynku byłej szkoły w Parchatce, 22 stycznia 2019r. o godzinie 1800 w Szkole Podstawowej w Rzeczycy oraz 23 stycznia 2019r. o godzinie 1600 w sali Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 12.     

3. Uwagi ustne można zgłaszać do protokołu w sekretariacie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5. 

4. Uwagi określone w ust. 1 i 3 składa się w dniach i godzinach pracy Urzędu w terminie od dnia 8 stycznia 2019r. do dnia 11 lutego 2019r.

 

§ 6

W spotkaniach z mieszkańcami gminy i interesariuszami rewitalizacji uczestniczą:

  1. Artur Pomianowski – Burmistrz Kazimierza Dolnego,
  2. Małgorzata Kuś – Sekretarz Gminy,
  3. Anna Kąkol – referent ds. inwestycyjnych.

 

§ 7

Projekt uchwały poddawanej konsultacjom jest dostępny od dnia określonego w § 3 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym pod adresem umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl w zakładce „Rewitalizacja” oraz na stronie internetowej miasta pod adresem www.kazimierz-dolny.pl (baner „Rewitalizacja”).  

 

§ 8

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, na stronie internetowej miasta oraz w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 12 w Kazimierzu Dolnym, pokój nr 8 na stanowisku ds. inwestycyjnych.

 

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                 

 

Zdjęcie 1