Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Rozmiar czcionki A A A

O głębocznicy "Na Niezabitowskich"

2020-01-10 15:19
Zmień widok

 

 1. Dalekim od spełnienia podstawowych standardów i elementarnej rzetelności dziennikarskiej był/jest brak możliwości odniesienie się w nim, strony samorządowej do kierowanych pod jej adresem zarzutów.
 2. Wąwóz, dla ścisłości głębocznica Niezabitowskich, mylnie zwana wąwozem Czarnym, już blisko 2 lata temu decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 28.05.2018 r. została zakwalifikowana do ogólnopolskiego programu zabezpieczenia wąwozów przed erozją. Przechodząc przy tym pełną procedurę, poczynając od wstępnego zakwalifikowania przez służby Wojewody Lubelskiego, skierowanie przez nie odpowiedniego wniosku do MSWiA, a następnie ostateczne uzyskanie promesy na dofinasowanie przeprowadzonych prac. Na uwagę zasługuje fakt, że cały ministerialny program  utwardzania den wąwozów, zabezpieczających ich przed nadmierną, niekontrolowaną erozją odbywa się już od kilkunastu lat zgodnie z zaleceniami Głównego Geologa Kraju. W opisywanym przypadku, uzyskano wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia. Decyzja o przystąpieniu do realizacji robót, nie nosi więc w najmniejszym stopniu, znamion sugerowanego kompulsywnego i bezmyślnego działania.
 3. Realizowane są dzięki temu programowi setki tego typu zabezpieczeń. Tylko w roku ubiegłym na terenie województwa lubelskiego zrealizowano ich blisko 30.
 4. Swoistego rodzaju „autokompromitacją” jednej  z „ekspertów/komentatorek” w umieszczonym materiale jest wskazywanie pochodzenia tych obiektów krajobrazowych jako „pozostałość po lodowcach z przed setek lat”. Wiadomym bowiem powszechnie jest, że powstawanie tzw. głębocznic, oprócz specyficznych uwarunkowań geologicznych, jest efektem działalności ludzkiej. Traktowane jako typowy przykład tworu antropogenicznego. Poprzez tworzenie ciągów dróg gruntowych w śladzie których, miedzy innymi w wyniku ich eksploatacji następowała przyśpieszona, tworząca je erozja. Tak więc w pełni uzasadnionym wydaje się podejście objęte ogólnopolskim programem, zalecające tak daleko idącą ingerencję, zmierzającą w  efekcie do uratowania ich przed całkowitym zniszczeniem.  Powstrzymanie nadmiernej erozji powodowanej, co raz bardziej w ostatnim czasie, intensywnymi zjawiskami atmosferycznymi i podcinanie podstaw skarp w wyniku ich użytkowania. Ochrona tych skarp przed obrywem wraz z pozostającym w bezpośrednim sąsiedztwie drzewostanem.
  Co oczywiste, z uwzględnieniem pełnej skrupulatności i troski, tego typu rozwiązania nie są stosowane w obszarach objętych ścisłą ochroną i miejscach/obiektach stanowiących pomniki przyrody!
 5. Na uwagę zasługuje fakt, że zastosowane rozwiązanie z płyt ażurowych na trwale stabilizuje podłoże, a po stosunkowo krótkim okresie użytkowania ulegają one znacznemu zakryciu przez spływający, sedymentujący less.
 6. Nieprawdą jest, że zwolennicy zabezpieczenia wąwozów nie wypowiadali się publicznie w tej sprawie. Wielokrotnie, zarówno przychylni jej mieszkańcy jak i przedstawiciele samorządu, zabierali w tej ważnej sprawie głos. Czy, to na poświęconych tej tematyce spotkaniach, komisjach oraz sesjach Rady Miejskiej czy wielokrotnie w prasie lokalnej i ogólnopolskiej jak i mediach elektronicznych.
 7. Do niczym nieuzasadnionych i niepotwierdzonych insynuacji należy zaliczyć sugestie, jakoby za działaniami w tym zakresie miało stać enigmatyczne lobby, a samą decyzję o przystąpieniu do realizacji prac podjęto w wyniku „nacisku inwestorów”!
 8. Całkowicie nieprawdziwe również, są informacje o wycięciu, w trakcie prowadzonych robót, drzew i jakimkolwiek uszkodzeniu ich systemów korzeniowych.
 9.  W wyniku doniesień, prace wielokrotnie poddawane były skrupulatnym kontrolom prowadzonym przez powołane do tego celu instytucje. Zarówno kontrolerzy Lubelskiego Zespołu Parków Krajobrazowych jak i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Puławach nie stwierdzili jakichkolwiek uchybień w fazie ich przygotowywania i realizacji.

 

Zdjęcie 1