Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Rozmiar czcionki A A A

Spotkanie konsultacyjne w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

2020-10-15 11:54
Zmień widok

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA KAZIMIERZA DOLNEGO

z dnia 15 października 2020 r.

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIII/308/10 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Kazimierza Dolnego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę lub prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Kazimierz Dolny, na spotkanie konsultacyjne w sprawie omówienia założeń projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

data rozpoczęcia konsultacji: 15 października 2020 r.

data zakończenia konsultacji: 27 października 2020 r.

Spotkanie odbędzie się w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym ul. Szkolna 1, w dniu 27 października 2020 r. o godzinie 10:00 ( stołówka szkolna na parterze budynku ).

Przytoczona wyżej ustawa zobowiązuje organ jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi po uprzednim, obligatoryjnym przeprowadzeniu konsultacji z tymi podmiotami.

Zainteresowane podmioty mają prawo w terminie do 27 października 2020 r. składać swoje uwagi dotyczące załączonego projektu uchwały w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5 oraz w formie elektronicznej, przesyłając zeskanowany dokument na adres um@umkd.pl. Formularz uwag stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ze względu na trwającą epidemię SARS-CoV-2 spotkanie zostanie przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym, przy zachowaniu zasad:

  • dezynfekcja rąk,
  • zasłaniania ust i nosa,
  • zachowania odległości 1,5 metra od innych uczestników szkolenia.

W załączniku:

  • projekt uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kazimierz Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  • formularz uwag.

 

Zdjęcie 1