Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Rozmiar czcionki A A A

Szkoły / edukacja

Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym
Adres: ul. Szkolna 1, Tel.: 88 10 083, fax. 88 10 258

http://gzskd.pl/

Gminny Zespół Szkół powstał 1 września 2007r. na skutek połączenia trzech szkół: szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

Szkoła Podstawowa prowadzi sześcioletni cykl nauczania, realizuje zajęcia pozalekcyjne obejmujące m.in. kółko historyczne, zespół taneczny i chór. W ramach pracy społecznej nauczyciel WF organizuje wyjazdy dzieci na basen.

Gimnazjum istnieje od 1999r. Oferuje naukę dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu, prowadzi ciekawe zajęcia pozalekcyjne, współpracuje z instytucjami lokalnymi, a ofertę dydaktyczno-wychowawczą wzbogaca o poznawanie zasobów kulturowych i naturalnych Kazimierza Dolnego i Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Od 1 lutego 2010r. do 21 grudnia 2010r. w gimnazjum realizowane są zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, matematyki i przedsiębiorczości w ramach programu „Gimnazjalne centrum turystyczno - edukacyjne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liceum Ogólnokształcące – kształci w systemie trzyletnim. Szkoła, diagnozując potrzeby i oczekiwania uczniów, wprowadza przedmioty o rozszerzonym zakresie nauki. Posiada dobrze wyposażoną pracownię komputerową, prowadzi zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury. Obowiązkowe języki obce to język angielski i niemiecki.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kazimierzu Dolnym, Adres: Dąbrówka 23, Tel. / fax: 88 10 202 

http://www.sp2dabrowka.szkolnastrona.pl/

Szkoła w Dąbrówce jest szkołą pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów, prowadzącą szeroki zakres działań dydaktyczno-wychowawczych. W programie wychowawczym promowane są uniwersalne i ponadczasowe zasady moralne, respektujące chrześcijański system wartości. Mocnymi stronami szkoły są m.in.: dobre przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, wykwalifikowana doświadczona kadra, gotowość pracowników do podejmowania dodatkowych zadań, stosowanie aktywizujących metod nauczania, praca na jedną zmianę, nauka w małych grupach, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, język angielski od klasy I, nauka drugiego języka obcego od klasy IV (język niemiecki), elementy informatyki od klasy II, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, dobrze ułożona współpraca z rodzicami.

 

Szkoła Podstawowa w Bochotnicy, Adres: ul. Zamłynie 1, Tel.: 88 28 464 

https://spbochotnica.szkolnastrona.pl/

Obwód szkoły obejmuje oprócz Bochotnicy wsie odległe o 3-5 km - Parchatkę, Zbędowice i Wierzchoniów. Szkołę tworzy sześć oddziałów klasowych i jeden oddział przedszkolny. Poza podstawowym zakresem działania szkoły działa tu folklorystyczny zespół „Ekolki”, w którego skład wchodzą uczniowie klas II-VI. Na zajęciach dzieci wprowadzane są w świat tradycji i kultury polskiej, rozwijają swoje talenty wokalne i taneczne. Zespół rozsławia szkołę oraz uświetnia liczne uroczystości, nie tylko gminne, ale także na terenie różnych miast Polski, a nawet poza jej granicami. Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę ekologiczną w szkolnym Klubie Ekologicznym. Na zajęciach badają i analizują środowisko, a przez to zachęcane są do aktywnego działania na rzecz jego ochrony oraz dostrzegania istniejących w nim zależności. Uczniowie lubiący sport mogą rozwijać swoje umiejętności uczęszczając do Uczniowskiego Klubu Sportowego. Daje on możliwość rozwoju zainteresowań konkretnymi dyscyplinami sportowymi, takimi jak piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy. W szkole działa koło plastyczne, jak również świetlica szkolna, w której od początku jej istnienia działa teatrzyk.

Od czterech lat szkoła uczestniczy w konkursie „Kształtujemy tożsamość krajobrazu”, organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, będąc jego laureatem (2004r.) W 2006 i 2007r. otrzymała puchar za całokształt działań. Efektem wymiernym Konkursu jest kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły, które całkowicie zmieniło jej wizerunek w środowisku lokalnym oraz zdobycie tytułu Szkoły rozumnie kształtującej krajobraz. W roku szkolnym 2002/2003 szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły z Klasą. Zalety szkoły doceniono także w konkursie Radia Lublin, które przyznało jej tytuł „Szkoła na Szóstkę”.

 

Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, Adres: Rzeczyca 69, Tel.:  88 10 798.  W szkole uczą się dzieci z Rzeczycy, Kolonii Rzeczycy i Witoszyna. Dzięki temu, że klasy są nieliczne, wszyscy doskonale się znają, nauczyciele mogą zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz indywidualnie pracować z każdym dzieckiem. W szkole funkcjonują koła: teatralne, przyrodnicze, informatyczne, polonistyczne. Szkoła posiada w pełni wyposażoną pracownię komputerową, odnowione boisko szkolne, mini salę gimnastyczną, bibliotekę szkolną. Uczniowie młodsi, dojeżdżający, mają zapewnioną opiekę w świetlicy. Języka angielskiego oraz elementów informatyki dzieci uczą się już od klasy I. Dzięki dobrej współpracy z rodzicami szkoła organizuje festyny środowiskowe, Dzień Babci i Dziadka, imprezy karnawałowe i inne integrujące lokalną społeczność.

 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Skowieszynku, Adres: Skowieszynek 9, Tel.:  88 10 180

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 2006r. Została założona w miejsce zlikwidowanej filii. Rodzice dzieci oraz inni mieszkańcy i przyjaciele szkoły, którym los małych mieszkańców Skowieszynka i okolic nie jest obojętny, założyli Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek, a następnie powołali szkołę społeczną. Do szkoły uczęszcza obecnie kilkanaścioro dzieci, w tym najsympatyczniejsze maluszki w oddziale zerowym. W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe: kółko teatralne, ekologiczne oraz informatyczne. Od 1 października 2009r. przy szkole funkcjonuje Punkt Przedszkolny „Promyk” jako inna forma wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 - 5lat.

 

Zespół Szkół im. Jana Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
Adres: ul. Nadwiślańska 9,  Tel.: 88 10 558

http://www.koszczyc.kazimierz-dolny.pl/

Założony przez arch. Jana Koszczyca-Witkiewicza jako Szkoła Rzemiosł Budowlanych - istnieje od 1918r.  Obecnie w skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły: Technikum, Liceum Ogólnokształcące,  Zasadnicza Szkoła Zawodowa,  a także Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna.

W Technikum młodzież kształci się w następujących zawodach: technik hotelarstwa i technik logistyk; w roku szkolnym 2010/2011 będzie możliwość kształcenia również w zawodzie: technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej młodzież kształci się w dowolnym wybranym przez siebie zawodzie – w klasie wielozawodowej, a także w zawodzie: ślusarz – w klasie ślusarskiej. Absolwenci ZSZ kształcą się w dwuletnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, absolwenci szkół dających wykształcenie średnie – w również dwuletniej Szkole Policealnej w zawodach: technik hotelarstwa i technik turystyki wiejskiej.

 

Przedszkole  z  Oddziałami  Integracyjnymi  im. Marii Konopnickiej, Adres: ul. Lubelska 24a, Tel.: 81 88 10 124

http://przedszkolekazimierz.eprzedszkola.pl/

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3–6 lat (dzieci niepełnosprawne do 8 roku życia). Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 30 czerwca, w godz. 6.30-16.00 („zerówka” 8.00-13.00). Przedszkole zapewnia dzieciom dzienne wyżywienie, za które odpłatność ponoszą rodzice. W procesie edukacyjnym stosowane są w przedszkolu działania wyzwalające aktywność poznawczą każdego dziecka, rozwijające samodzielność i kształcące różne umiejętności. W placówce organizowane są zajęcia dodatkowe zgodnie z sugestiami rodziców i zainteresowaniami dzieci: logo- terapia, nauka języka obcego (angielski), zajęcia rytmiczno-umuzykalniające, religia (dla dzieci 6-letnich), lekcje biblioteczne, zajęcia komputerowe, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.