Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Rozmiar czcionki A A A

Zarządzenie Burmistrza Kazimierza Dolnego w sprawie ogłoszenia o dodatkowym naborze na członków Rady Seniorów

2020-01-07 09:41
Zmień widok

Zarządzenie Nr 1
Burmistrza Kazimierza Dolnego
z dnia 3 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o dodatkowym naborze na członków Rady Seniorów
w Kazimierzu Dolnym  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 7 ust. 5 uchwały Nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Kazimierzu Dolnym i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 3388 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się kolejny dodatkowy nabór kandydatów na członków Rady Seniorów w Kazimierzu Dolnym na I kadencję 2018 – 2023, w związku z brakiem odpowiedniej liczby zgłoszeń kandydatów na jej członków w dwóch poprzednich naborach.   

§ 2. Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5, w dniach i godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. W przypadku zgłoszenia drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.     

§ 3. Ustala się:

  1. wzór zgłoszenia kandydata na członka, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
  3. wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=114&p1=szczegoly&p2=1468811

 

Zdjęcie 1