Projekty Drukuj Zapisz

W zakładce tej zamieszczone zostaną projekty i inwestycje gminne zrealizowane przez Gminę Kazimierz Dolny. Realizacja tych projektów przyczyniła się do:

 • poprawy funkcjonowania gminy i jej rozwoju gospodarczego;
 • stworzenia warunków do poprawy aktywności i integracji społecznej mieszkańców;
 • zwiększenia atrakcyjności i dostępności obiektów dziedzictwa kulturowego Kazimierza Dolnego dla ruchu turystycznego;
 • poprawy infrastruktury drogowej;
 • wzrostu jakości życia mieszkańców miasta Kazimierza Dolnego poprzez rozwój infrastruktury technicznej.

Gmina Kazimierz Dolny korzystała z dofinansowania swoich zadań z:

 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego;
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
 • Funduszu Dróg Samorządowych / Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 • Rządowego Funduszu: Polski Ład;
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
 • Programu Pomoc Techniczna;
 • Programu Infrastruktura i Środowisko;
 • Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie;
Powrót
Wzory dokumentów
Kawałek ikony dokument
Mapa Gminy

 

Projekty i inwestycje
Ikona wykres wzrost
Rodzina
500+
Ikona rodzina