Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

26.12.2017 11:32
czytaj więcej
Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Kazimierzu Dolnym uchwały nr X/69/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny dla części obszaru miejscowości Witoszyn oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu wskazanego wyżej planu miejscowego. czytaj więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

10.12.2017 10:36
czytaj więcej
Burmistrz Kazimierza Dolnego informuje o podjęciu przez Radę Miejską w Kazimierzu Dolnym Uchwały Nr XXXIX/278/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Doły w Kazimierzu Dolnym, obejmującego działki o nr ewid. 1562/3, 1562/5, 1562/7, 1562/8, 1562/9, 1562/10, 1562/11, 1562/12, stanowiące teren określony w załączniku graficznym do niniejszej uchwały. czytaj więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

04.12.2017 01:16
czytaj więcej
Burmistrz Kazimierza Dolnego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierz Dolny dla części obszaru miejscowości Witoszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: w dniach od 13.12.2017 r. do 04.01.2018 r. w budynku Urzędu Miasta Kazimierz Dolny, Rynek 12 pok. 6 w godzinach pracy Urzędu Miasta. Projekt Studium dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta Kazimierz Dolny w zakładce „Plan miejscowy” oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kazimierz Dolny z zakładce „Studium” czytaj więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego

14.09.2017 09:49
czytaj więcej
Obwieszczenie Burmistrza Kazimierza Dolnego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Dolnego dla działki o numerze ewidencyjnym 274 położonej w Kazimierzu Dolnym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko czytaj więcej

Zaproszenie na spacer przestrzenny

12.09.2017 13:49
czytaj więcej
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 września (poniedziałek) po godzinie 11.00 odbędzie się spacer przestrzenny w związku z tworzonym projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny dla części obszaru miejscowości Witoszyn. Celem spaceru będzie w szczególności dokonanie wizji terenu oraz rozmowa ze spotkanymi osobami – mieszkańcami obszaru, którego plan dotyczy - dotycząca ich odczuć i potrzeb dotyczących projektowanej przestrzeni. czytaj więcej

Moja przestrzeń w przyszłości – czyli w jakiej przestrzeni chcę mieszkać, pracować, wypoczywać

07.09.2017 14:53
czytaj więcej
Burmistrz Kazimierza Dolnego zaprasza dzieci i młodzież ze szkół na terenie Gminy Kazimierz Dolny do wzięcia udziału w Konkursie plastyczno-literackim: „Moja przestrzeń w przyszłości – czyli w jakiej przestrzeni chcę mieszkać, pracować, wypoczywać” - realizowanego w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"... czytaj więcej

Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu dla części obszaru gminy

08.08.2017 21:56
czytaj więcej
Wzwiązku z obwieszczeniem Burmistrza Kazimierza Dolnego z dnia 31 lipca 2017 o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Dąbrówka, Góry, Wylągi, Jeziorszczyzna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminach od 8 sierpnia do 8 września 2017 r. czytaj więcej

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

31.07.2017 09:50
czytaj więcej
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dąbrówka, Góry, Wylągi, Jeziorszczyzna. W dniach od 8 sierpnia do 8 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, 24-120 Kazimierz Dolny, pok. 6... czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza Kazimierza Dolnego w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu...

30.06.2017 13:19
czytaj więcej
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach: Dąbrówka, Góry, Wylągi, Jeziorszczyzna czytaj więcej

Spotkanie - Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym

11.05.2017 14:22
czytaj więcej
Burmistrz Kazimierza Dolnego zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne realizowane w ramach grantu „PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM” TEMAT SPOTKANIA: Procedura zmiany Studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; MIEJSCE: Sala Konferencyjna Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza ul. Nadwiślańska 9; TERMIN 17 maja 2017 r. godz. 15.30 czytaj więcej