Aktualności Drukuj Zapisz

Finansowe wsparcie rozwoju sportu

Finansowe wsparcie rozwoju sportu
20
stycznia
2022

Przypominamy o możliwości ubiegania się o dotację na działania w ramach rozwoju sportu.

Do końca miesiąca można składać wnioski na zadania wspierające rozwój sportu. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się kluby sportowe działające w sferze pożytku publicznego, jak również kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, działając na obszarze Gminy Kazimierz Dolny, które realizują cele publiczne określone w § 2 Uchwały Nr XXXV/246/21 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym.

 

Celem publicznym wspierania klubów sportowych, jaki zamierza się osiągnąć, jest w szczególności:

1. poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych,

2. osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

3. poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży poprzez uprawnianie sportu,

4. promocję sportu i aktywnego stylu życia,

5. umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy,

6. wspieranie inicjatyw mających za zadanie upowszechnianie wychowawczej funkcji sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,

7. aktywizację i integrację mieszkańców Gminy Kazimierz Dolny poprzez organizację i udział w wydarzeniach sportowych.

 

Szczegóły dotyczące wszelkich kryteriów i zasad przyznawania dotacji wraz ze wzorem wniosku znajdą Państwo na stronie BIP Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kazimierz Dolny

 

 

Wnioski należy składać na formularzu dostępnym do pobrania poniżej

 

Ikona pdfWniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [277.06 KB]

 

 

 

Autor: Kazimierz Dolny
Powrót