Aktualności Drukuj Zapisz

Mięćmierz rezerwatem przyrody

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia o sporządzeniu projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia rezerwatu przyrody "Mięćmierz" - położonego na terenie naszej gminy. Wiąże się to z jednej strony z pozytywnymi efektami dla przyrody, ale z drugiej strony z uciążliwościami dla mieszkańców w tym z pewnymi ograniczeniami w korzystaniu z własności. Plany Regionalnej Dyrekcji są pewnym zaskoczeniem gdyż nie były przedstawione Urzędowi Miasta ani mieszkańcom.

Na projektowany rezerwat przyrody „Mięćmierz” składają się dwie enklawy. Pierwsza (Mięćmierz I), potocznie określana mianem „skarpy wiślanej”, znajduje się na południe od zabudowań Mięćmierza. Druga enklawa (Mięćmierz II), potocznie określana mianem „suchej dolinki”, położona jest na skarpie pomiędzy zabudowaniami Albrechtówki i Mięćmierza.
Jego celem ochrony będzie zachowanie stanowiska siedlisk kserotermicznych, budowanych przez gatunki rzadkie i chronione, oraz zachowanie unikatowych otwarć widokowych.
Dominującym typem roślinności, zarówno na powierzchni w Albrechtówce, jak i w Męćmierzu, są murawy kserotermiczne.[...]Badania naukowe prowadzone w latach 2020 - 2021 wskazały na występowanie w rezerwacie przyrody „Mięćmierz” ponad 100 gatunków roślin.[...] Poza bogactwem florystycznym i faunistycznym rezerwatu, jego walory obejmują również unikatowe otwarcia widokowe na przełomowy odcinek Wisły. Na wysokości Mięćmierza i Janowca dolina Wisły zawęża się do szerokości niespełna kilometra, przybierając formę wąskiego kanionu. Z rezerwatu możemy podziwiać unikatową panoramę na rezerwat faunistyczny „Krowia Wyspa” oraz na przeciwległy brzeg Wisły z dominującym zamkiem w Janowcu. U podnóża północnej enklawy rezerwatu, w suchej dolince, położona jest dawna osada rybacka Mięćmierz, określana mianem „żywego skansenu”. Znana jest ona z relokacji szeregu wiejskich chałup oraz zabudowań gospodarczych, z których kilka zostało objętych wpisem do rejestru zabytków województwa lubelskiego.
 
Wszyscy zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków do projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Środowiska w Lublinie w sprawie rezerwatu przyrody 'Mięćmierz"
 • w formie pisemnej na adres:
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
   ul. Bazylianówka 46
   20-144 Lublin
 • faksem na nr: 81 7106 501
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej RDOŚ ePUAP/rdoslublin/SkrytkaESP
Uwagi składać można do 20 marca 2023 r.
 
 
Autor: Kazimierz Dolny
Powrót
Wzory dokumentów
Kawałek ikony dokument
Mapa Gminy

 

Projekty i inwestycje
Ikona wykres wzrost
Rodzina
500+
Ikona rodzina