Struktura organizacyjna Odsłuchaj Odsłuchaj Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
KANCELARIA OGóLNA I SEKRETARIAT BURMISTRZA 818810136 um@umkd.pl ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych Ilona Molenda 818810136 wew. 20 ilona.molenda@umkd.pl sekretariat
Opis wydziału
na pierwszym piętrze
URZąD STANU CYWILNEGO 818810136 ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Grażyna Bieniek 818810136 wew. 25 grazyna.bieniek@umkd.pl pokój nr 1
Opis wydziału
pokój nr 1 (na parterze)
STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH I EWIDENCJI LUDNOśCI 818810136 ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Ewelina Sałecka (w zastępstwie Katarzyna Nowak) 818810136 wew. 26 katarzyna.nowak@umkd.pl pokój nr 1
Opis wydziału
pokój nr 1 (na parterze)
STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH I OśWIATY 818810136 ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko ds. administracyjnych i oświaty Ewelina Kwiatuszewska 818810136 wew. 27 ewelina.kwiatuszewska@umkd.pl pokój nr 1
Opis wydziału
pokój nr 1 (na parterze)
PEłNOMOCNIK DS. PROFILAKTYKI I ROZWIąZYWANIA PROBLEMóW ALKOHOLOWYCH 818810136 ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Anna Stefanek 818810136 wew. 14 anna.stefanek@umkd.pl pokój nr 4
Opis wydziału
pokój nr 4 (na parterze)
STANOWISKO DS. INFORMATYKI 818810136 ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko ds. informatyki Michał Wójcik 818810136 wew. 12 michal.wojcik@umkd.pl pokój nr 4
Opis wydziału
pokój nr 4 (na parterze)
STANOWISKO DS. OBSłUGI RADY MIEJSKIEJ 818810136 ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej Anna Bartoś 818810136 wew. 24 anna.bartos@umkd.pl pokój nr 5 na pierwszym piętrze
Opis wydziału
pokój nr 5 (na pierwszym piętrze)
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU GMINY 818810136 ul. Rynek 12, 24-120 Kazimierz Dolny Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Paulina Sułek 818810136 wew. 37 paulina.sulek@umkd.pl pokój nr 8
Stanowisko ds. inwestycyjnych Magdalena Kowalska-Czopek (w zastępstwie Teresa Pycior) 818810136 wew. 37 teresa.pycior@umkd.pl pokój nr 8
Stanowisko ds. inwestycyjnych Anna Kąkol 818810136 wew. 42 anna.kakol@umkd.pl pokój nr 8
Stanowisko ds. inwestycyjnych Małgorzata Przewłoka 818810136 wew. 37 malgorzata.przewloka@umkd.pl pokój nr 8
Opis wydziału
pokój nr 8 (na parterze)
STANOWISKO DS. ARCHIWUM ZAKłADOWEGO 818810136 ul. Rynek 12, 24-120 Kazimierz Dolny Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko ds. archiwum zakładowego Ewa Nowakowska 818810136 wew. 38 ewa.nowakowska@umkd.pl pokój nr 9
Opis wydziału
pokój nr 9 (na parterze)
STANOWISKO DS. DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ 818810136 ul. Rynek 12, 24-120 Kazimierz Dolny Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko ds. działalności gospodarczej Ewa Nowakowska 818810136 wew. 38 ewa.nowakowska@umkd.pl pokój nr 9
Opis wydziału
pokój nr 9 (na parterze)
STANOWISKO DS. OCHRONY śRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI 818810136 ul. Rynek 12, 24-120 Kazimierz Dolny Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Iwona Kuzioła-Antoszek 818810136 wew. 43 iwona.kuziola@umkd.pl pokój nr 9
Opis wydziału
pokój nr 9 (na parterze)
REFERAT NIERUCHOMOśCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ROLNICTWA 818810136 ul. Rynek 12, 24-120 Kazimierz Dolny Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Marcin Markowski 818810136 wew. 36 marcin.markowski@umkd.pl pokój nr 6
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Marzena Śliwa 818810136 wew. 31 marzena.sliwa@umkd.pl pokój nr 6
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej Małgorzata Kurzawska (w zastępstwie Mateusz Romaniuk) 818810136 wew. 32 mateusz.romaniuk@umkd.pl pokój nr 6
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej Karol Rokita 818810136 wew. 32 karol.rokita@umkd.pl pokój nr 6
Opis wydziału
na pierwszym piętrze
REFERAT FINANSOWY 818810136 ul. Rynek 12, 24-120 Kazimierz Dolny Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych Agnieszka Grzegorczyk 818810136 wew. 39 agnieszka.grzegorczyk@umkd.pl pokój nr 1
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych Ewa Stelmach 818810136 wew. 39 ewa.stelmach@umkd.pl pokój nr 1
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych Anna Szymczyk 818810136 wew. 39 anna.szymczyk@umkd.pl pokój nr 1
Kasa Agnieszka Matysiak (w zastępstwie Ewelina Dobrzyńska) 818810136 wew. 40 ewelina.dobrzynska@umkd.pl pokój nr 1
Stanowisko ds. finansowych Renata Łubkowska 818810136 wew. 35 renata.lubkowska@umkd.pl pokój nr 4
Stanowisko ds. finansowych Izabela Czarnota 818810136 wew. 35 izabela.czarnota@umkd.pl pokój nr 4
Stanowisko ds. finansowych Małgorzata Opoka 818810136 wew. 35 malgorzata.opoka@umkd.pl pokój nr 4
Stanowisko ds. opłat Edyta Lis 818810136 wew. 44 edyta.lis@umkd.pl pokój nr 6
Opis wydziału
na pierwszym piętrze
STANOWISKO DS. KADROWYCH 818810136 ul. Rynek 12, 24-120 Kazimierz Dolny Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko ds. kadrowych Barbara Jarosz 818810136 wew. 30 barbara.jarosz@umkd.pl pokój nr 4
Opis wydziału
na pierwszym piętrze
STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ 818810136 ul. Rynek 12, 24-120 Kazimierz Dolny Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko ds. obrony cywilnej Stanisław Wróbel 818810136 wew. 34 stanislaw.wrobel@umkd.pl pokój nr 2
Opis wydziału
na pierwszym piętrze
REFERAT DS. KULTURY I KOMUNIKACJI SPOłECZNEJ 818810136 ul. Zamkowa 2, 24-120 Kazimierz Dolny Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Referatu Kultury i Komunikacji Społecznej Mateusz Stachyra 818810136 wew. 15 mateusz.stachyra@umkd.pl Dzwonnica
Stanowisko ds. kultury i komunikacji społecznej Justyna Prajsnar 818810136 wew. 15 justyna.prajsnar@umkd.pl Dzwonnica
Opis wydziału
Wzory dokumentów
Kawałek ikony dokument
Mapa Gminy

 

Projekty i inwestycje
Ikona wykres wzrost
Rodzina
500+
Ikona rodzina