Aktualności Drukuj Zapisz

Ogólne zebranie mieszkańców Kazimierza Dolnego

Ogólne zebranie mieszkańców Kazimierza Dolnego
16
września
2021

Burmistrz Kazimierza Dolnego, działając na podstawie § 15 ust. 3 statutu samorządu mieszkańców miasta Kazimierza Dolnego – uchwała Nr XVII/99/95 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 2 października 1995 r. w sprawie statutu samorządu mieszkańców miasta Kazimierza Dolnego, zwołuje ogólne zebranie mieszkańców Kazimierza Dolnego.

Burmistrz Kazimierza Dolnego, działając na podstawie § 15 ust. 3 statutu samorządu mieszkańców miasta Kazimierza Dolnego – uchwała Nr XVII/99/95 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 2 października 1995 r. w sprawie statutu samorządu mieszkańców miasta Kazimierza Dolnego, zwołuje ogólne zebranie mieszkańców Kazimierza Dolnego.
 
Ogólne zebranie mieszkańców jest ważne, gdy weźmie w nim udział 1/5 uprawnionych mieszkańców miasta. O ile w wyznaczonym terminie nie zostanie uzyskane niezbędne quorum, zebranie w nowym terminie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
 
Wobec powyższego zwołuje się zebranie na dzień 24 września 2021 r. (piątek):
  • w pierwszym terminie – godz. 16.00,
  • w drugim terminie – godz. 16.15.
 
Zabranie odbędzie się w auli Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym, ul. Szkolna 1.  
 
Ustala się następujący porządek zebrania:  
  1. Wybór Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców.
  2. Wybór Członków Zarządu Samorządu Mieszkańców.
  3. Sprawy bieżące.
 
Plakat informujący o ogólnym zebraniu mieszkańców
 
Autor: Kazimierz Dolny
Powrót