Aktualności Drukuj Zapisz

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

Logotyp Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym
08
października
2021

Informuję, że w dniu w dniu 15 października 2021r. (piątek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. W oparciu o art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) sesja odbędzie się w trybie zdalnym z transmisją

Informuję, że w dniu w dniu 15 października 2021r. (piątek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym.
 
W oparciu o art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) sesja odbędzie się w trybie zdalnym z transmisją dostępną pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/899/rada-miejska-kazimierz-dolny.htm
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/21 sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Kazimierz Dolny na lata 2021-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Kazimierz Dolny na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kazimierz Dolny w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 13. Zakończenie obrad.
 
           Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Opoka
 
 
 
 
 
Autor: Kazimierz Dolny
Powrót
Wzory dokumentów
Kawałek ikony dokument
Mapa Gminy

 

Projekty i inwestycje
Ikona wykres wzrost
Rodzina
500+
Ikona rodzina