Aktualności Drukuj Zapisz

Czym grzejesz?- złóż deklarację!

Czym grzejesz?- złóż deklarację!
14
stycznia
2022

Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdują się kompleksowe informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.:"kopciuchów".
 
Deklarację muszą złożyć właściciele bądź zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.
 
Jeżeli źródło ciepła i spalania paliw zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., to deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. 
Dla nowego źródła ciepła uruchomionego po tym terminie deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.
 
Deklarację można złożyć przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: https://ceeb.gov.pl/
lub w formie papierowej wypełniony formularz należy przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyknosci-budynkow
 
 
Autor: Kazimierz Dolny
Powrót