Aktualności Drukuj Zapisz

Jak Cię widzę tak Cię piszą

Jak Cię widzę tak Cię piszą
13
kwietnia
2022

Samorząd Mieszkańców Kazimierza Dolnego prosi, byśmy w ferworze świątecznego sprzątania i wiosennych porządków na własnych posesjach nie zapominali o utrzymaniu w czystości chodników położonych wzdłuż własnej nieruchomości.

 
Samorząd Mieszkańców Kazimierza Dolnego przypomina, iż obowiązek powyższy wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - art. 5b ust. 1 podpunkt 4:
 
 
„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:[...] uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. 
 
Zwróćmy uwagę, że to, w jakim stanie jest teren przed danym domem wpływa na cały wizerunek tej posesji, terenów z nią sąsiadujących i całej okolicy.
 
 
Autor: Kazimierz Dolny
Powrót