Aktualności Drukuj Zapisz

Zdobądź pieniądze na otwarcie własnej działalności

Zdobądź pieniądze na otwarcie własnej działalności
10
maja
2022

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłosiła nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego w kwocie 60 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

O dofinansowanie w kwocie 60 000 zł mogą starać się osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju i podejmują działalność gospodarczą. 
Wnioski można składać do 25 maja 2022 roku do godz. 15:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” , Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, pokój nr 01. 
Wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć w wersji papierowej w 1 egzemplarzu bezpośrednio w Biurze LGD, biznesplan należy załączyć na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD).
 
Nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej odbywa się w ramach inicjatywy LEADER z PROW 2014-2020.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków znaleźć można na stronie internetowej: LGD "Zielony Pierścień"
 
 
Formularze wniosków o przyznanie pomocy:
 
 
Autor: Kazimierz Dolny
Powrót