Aktualności Drukuj Zapisz

Młodzi na doradców Ministra Klimatu i Środowiska!

Młodzi na doradców Ministra Klimatu i Środowiska!
13
czerwca
2022

Trwa nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2022 r.

 
 
 
 
 
Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Ministrze Klimatu i Środowiska.
 
Do zadań Młodzieżowej Rady Klimatycznej należy:
- wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;
- kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;
- podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia.
 
W skład Rady wchodzi 27 młodych ludzi reprezentujących różne środowiska, a wspólnym celem wszystkich Członków Rady jest aktywne działanie na rzecz ochrony klimatu. Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest platformą do dyskusji, wymiany doświadczeń, postulatów i pomysłów pomiędzy środowiskiem młodzieżowym a decydentami. Członkiniom i Członkom Młodzieżowej Rady Klimatycznej zależy na rzetelnym reprezentowaniu głosu młodego pokolenia, dlatego utrzymują stały kontakt z organizacjami młodzieżowymi i indywidualnymi aktywistami i aktywistkami działającymi w jej obszarze tematycznym, w celu przekazywania ich pomysłów przedstawicielom Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
 
W ramach Młodzieżowej Rady Klimatycznej funkcjonują trzy zespoły robocze:
- zespół ds. edukacji ekologicznej i klimatycznej,
- zespół ds. legislacji i programów prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
- zespół ds. komunikacji i mediów społecznościowych.
 
1 czerwca 2022 r. ruszył nabór Kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska.
Do udziału w naborze zapraszamy młodych ludzi, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną, energetyczną i ekologiczną Polski.
 
Jeśli chcesz angażować się w skierowane do dzieci i młodzieży działania edukacyjne z obszaru objętego działalnością Ministerstwa Klimatu i Środowiska, analizować projekty, programy i dokumenty, a także przedstawiać swoje opinie i propozycje - koniecznie aplikuj!
Kandydować mogą osoby, które w dniu ogłoszenia naboru (1 czerwca 2022 r.) miały ukończone 15 lat, a jednocześnie nie miały ukończonych 26 lat. W naborze wyłonione zostaną 32 osoby.
 
Zgłoszenia zostaną podzielone na dwie grupy:
 
I. grupa: osoby poniżej 20 roku życia, urodzone między 2 czerwca 2002 r. a 1 czerwca 2007 r. W tej grupie wiekowej, z każdego województwa zostanie wyłoniony jeden uczestnik naboru z najwyższą oceną merytoryczną. Łącznie wybranych zostanie 16 uczestników.
II. grupa: osoby w wieku 20 lat i więcej, urodzone między 2 czerwca 1996 r.  a 1 czerwca 2002 r. W tej grupie wiekowej zostanie wybranych 16 uczestników naboru z najwyższą oceną merytoryczną, bez podziału na województwa.
 
Aby wziąć udział w naborze, wystarczy wysłać wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy Kandydata do Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska drugiej kadencji na adres poczty elektronicznej: nabor.mrk@klimat.gov.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin naboru do Młodzieżowej Rady Klimatycznej drugiej kadencji są dostępne poniżej.
 
Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej ministerstwa nie później niż do 25 października 2022 r.
 
 
 
Autor: Kazimierz Dolny
Powrót