Aktualności Drukuj Zapisz

„Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”

„Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”
14
czerwca
2022

Od 10 czerwca 2022 r. ruszył nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”, realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 
 
 
 
 
Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego. Planowane jest przeszkolenie łącznie 1800 osób w ciągu sześciu dwumiesięcznych tur realizacji szkoleń (do lipca 2023 roku).
 
W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach. Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w systemie stacjonarnym oraz zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona zewnętrznym instytucjom szkoleniowym.
 
Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną, poprzez aktywny formularz online (opcja preferowana) dostępny pod adresem: Заявка на участь у проєкті„Люблінське допомагає Україні – вивчення польської мови”  oraz na stronie internetowej Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego. Dostęp do formularza można uzyskać także poprzez zeskanowanie smartfonem lub tabletem kodu QR znajdującego się na plakacie/ulotce oraz w grafice znajdującą się pod informacją. 
 
Zgłaszać można się także osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”.
 
Szczegółowe informacje, w tym między innymi: regulamin naboru i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz plakat informujący o wsparciu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: Lubelskie pomaga Ukrainie
 
Rozpoczęcie pierwszego etapu szkoleń planowane jest na przełomie lipca i sierpnia br.
 
Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr tel. 81 44 16 716, 81 44 16 709.
 
Pod numerem telefonu: 81 47 81 210 jest możliwość uzyskania informacji w języku ukraińskim.
 
Kod QR
 

Ikona pdf

Autor: Kazimierz Dolny
Powrót