Aktualności Drukuj Zapisz

Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
21
czerwca
2022

Uprzejmie zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Budżetu, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.00.

 
 
 
 
 
 
 
Uprzejmie zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Budżetu, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym przy ul. Szkolnej 1.
 
Tematy posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
a) projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/272/22 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kazimierz Dolny,
b) projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
c) projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2022.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2021 r. oraz raport o stanie gminy Kazimierz Dolny za 2021 rok:
a) opiniowanie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Kazimierza Dolnego,
b) opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
c) opiniowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.
 
 
Autor: Kazimierz Dolny
Powrót