Aktualności Drukuj Zapisz

Lubelskie Forum NGO 2022

Lubelskie Forum NGO 2022
13
września
2022

Spotkanie, które odbędzie się w dniach 27-28 września, dedykowane jest przedstawicielom: organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, samorządów terytorialnych oraz osobom zainteresowanym działalnością trzeciego sektora z terenu województwa lubelskiego.

 
 
 
 
 
W Imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Lubelskim Forum NGO 2022 r.
 
Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom: organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, samorządów terytorialnych oraz osobom zainteresowanym działalnością trzeciego sektora z terenu województwa lubelskiego.
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego do dnia 21 września 2022 r. do godz. 12.00 oraz zapoznanie się i zaakceptowanie warunków regulaminu rekrutacji.
 
Wydarzenie odbędzie się w dniach 27-28 września 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, ul. Grottgera 2.
 
 
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) to stale rozszerzająca się regionalna ponadbranżowa federacja organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie. Organizacja parasolowa zrzesza 68 organizacji członkowskich na terenie woj. lubelskiego. Ideą przewodnią FLOP tożsamą w komunikacji z najważniejszymi interesariuszami jest – PARASOL DLA NGO. 
 
Misją FLOP jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dialogu obywatelskiego, rzecznictwa interesów sektora obywatelskiego oraz tworzenia płaszczyzny do rozwoju współpracy międzysektorowej i wzmacniania procesu federalizacji na Lubelszczyźnie.
 
FLOP podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu sektora pozarządowego oraz wyrażenia wspólnego stanowiska. Jako organizacja infrastrukturalna wspiera integrację i konsolidację działań NGO. W swoich działaniach kierujemy się wartościami sektora pozarządowego, chcemy być silnym i wiarygodnym partnerem społecznym dla administracji publicznej. FLOP zajmuje się monitoringiem i rzecznictwem interesów NGO wobec władz administracji publicznej, wypracowaniem płaszczyzn i zasad współpracy NGO z administracją publiczną oraz wzmacnianiem udziału obywateli w debacie publicznej, w tym wypowiadania się w sprawach publicznych istotnych dla rozwoju sektora obywatelskiego. 
 
 
Autor: Kazimierz Dolny
Powrót