Aktualności Drukuj Zapisz

Budżet Obywatelski - RUSZA GŁOSOWANIE!

Budżet Obywatelski - RUSZA GŁOSOWANIE!
10
marca
2023

Zagłosuj na jeden z projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego! Kliknij by zapoznać się z projektami, terminami i zasadami głosowania!

 

 

 

 

DLACZEGO WARTO AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM?

Wspólne decydowanie o zmianach w najbliższym otoczeniu - to właśnie najważniejsza idea Budżetu Obywatelskiego.

To już kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w jakiej mieszkańcy naszej gminy mają możliwość wyboru projektów, które będą realizowane w 2023 roku. Zachęcamy do czynnego udziału i współdecydowania o rozwoju naszej gminy! 

Ideą powstania Budżetu Obywatelskiego w naszej gminie była chęć oddania głosu mieszkańcom. Właśnie dzięki czynnemu uczestnictwu, poprzez zgłaszanie albo głosowanie, można mieć realny wpływ na projekty jakie zostaną zrealizowane w kolejnym roku, a co za tym idzie realnie przyczynić się do zmian zachodzących w naszej gminie.

 

Lista projektów do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego do realizacji na rok 2023 

Lp.

Nazwa projektu

Koszt projektu

1

ODKRYWAJMY ŚWIAT RAZEM

33 206,50 zł

2

PLAC ZABAW - UZUPEŁNIENIE

39 754,26 zł

3

DOPOSAŻENIE GABINETU REHABILITACJI

40 000,00 zł

4

STUDNIA GŁĘBINOWA I KONTYNUACJA NASADZEŃ W PRZESTRZENI MIASTA KAZIMIERZ DOLNY

40 000,00 zł

 

Opis poszczególnych projektów:

 1. ODKRYWAJMY ŚWIAT RAZEM  33 206,50 

 • Eko-kuchnia – umożliwia zabawę darami natury. Jej funkcja zmienia się w zależności od pory roku.

 • Plenerowa ściana do malowania – przezroczysta, dwustronna konstrukcja wspierająca rozwój kreatywności. Dzieci mogą odrysować siebie nawzajem, a także odrysować to, co widzą w tle.

 • Eko-Memory to jeden z najbardziej popularnych gier, która pomaga ćwiczyć pamięć i koncentrację. Wspiera kojarzenie faktów, łączy zabawę z wiedzą o przyrodzie i ekologii. Gra doskonale stymuluje psycho-ruchowo i stanowi mądrą rozrywkę zarówno dla dziecka, jak i dorosłego.

 • Stół do gry w szachy – umili czas starszym użytkownikom parku.

 • Ławki parkowe – umożliwią opiekunom dzieci odpoczynek i możliwość zapewnienia bezpieczeństwa swoim pociechom podczas zabaw w parku naukowym.

  Propozycja usytuowania projektu: skwerek obok placu zabaw/ skwerek obok poczty.
  Naukowy Plac zabaw może stać się niezapomnianą przygodą dla całej rodziny!


   

 1. PLAC ZABAW - UZUPEŁNIENIE  39 754,26 
  Uzupełnienie obecnego placu zabaw o nowe sprzęty do zabawy oraz stół do gry w szachy.


   

 1. DOPOSAŻENIE GABINETU REHABILITACJI  40 000,00 
  Cieszy nas fakt, że mamy w naszym miasteczku gabinet rehabilitacji, który pomaga poprawić stan zdrowia i przywrócić sprawność fizyczną pacjentom. Okazuje się jednak, że zapotrzebowanie na tego rodzaju zabiegi rehabilitacyjne jest bardzo duże. Lista oczekujących jest niezwykle długa a terminy realizacji jeszcze dłuższe. Powinniśmy dążyć do tego, aby nasi mieszkańcy mieli większą możliwość skorzystania z zabiegów w poszerzonym zakresie usług, a przede wszystkim w możliwie krótkim terminie. Rangę problemu wyznacza mała ilość sprzętu oraz personelu zatrudnionego w gabinecie. Oczywistą pomocą przy zminimalizowaniu takich trudności będzie przeznaczenie środków z budżetu obywatelskiego na zakup i doposażenie gabinetu w potrzebny sprzęt.


   

 1. STUDNIA GŁĘBINOWA I KONTYNUACJA NASADZEŃ W PRZESTRZENI MIASTA KAZIMIERZ DOLNY  40 000 
  Kazimierz Dolny jest naszą ,,Małą Ojczyzną” i widzimy ją jako miejsce przyjazne, piękne i zielone. Dzięki realizacji projektu chcemy wesprzeć starania władz miasta w aspekcie „zazieleniania” naszego Miasta oraz umożliwić mieszkańcom dostęp do kazimierskich wód głębinowych. Zazielenianie miasta będzie realizowane poprzez kontynuację nasadzeń roślin ozdobnych oraz drzew w przestrzeni miejskiej rozpoczętą w 2022 roku oraz zakup małej architektury wspierającej utrzymanie i pielęgnację nowych roślin miejskich. Dodatkowym nowym elementem wspierającym lokalną społeczność będzie studnia głębinowa korzystająca z podziemnych zasobów wodnych w Kazimierzu Dolnym, z której za pomocą klasycznej pompy grawitacyjnej/ abisyńskiej mieszkańcy będą mogli pozyskiwać źródlaną wodę do celów domowych. Studnia będzie działała bez zasilania zewnętrznego i pozwoli mieszkańcom miasta i turystom na dostęp do wody w sytuacji awarii sieci wodociągowej lub awarii sieci energetycznej. Studnia będzie zlokalizowana na terenie placu miejskiego Mały Rynek przy wybrukowanym podwyższeniu po starym browarze ( w bezpośrednim sąsiedztwie terenu targowego).

PAMIĘTAJ!

 • W głosowaniu, które odbędzie się w terminie 11 marca – 31 marca będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Miasta Kazimierz Dolny.
 • Głosowanie trwa przez 21 dni od dnia opublikowania listy projektów i odbywa się poprzez wypełnienie i wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do zaplombowanej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego urny znajdującej się w budynku Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5.
 • Głosować można tylko na jeden projekt, stawiając znak „X” przy wybranym projekcie.
 • Głosy na kartach do głosowania, na których postawiono więcej niż jeden znak „X”, lub na których nie postawiono znaku „X” są głosami nieważnymi.
 • Kartę do głosowania można otrzymać w sekretariacie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu na liście głosujących mieszkańców potwierdzającej jej odebranie, na której wpisuje się imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania głosującego. Złożenie podpisu przez osobę głosującą jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest ona mieszkańcem Miasta Kazimierz Dolny.
Autor: Kazimierz Dolny
Powrót