Aktualności Drukuj Zapisz

Ogłoszenie o obradach LVIII sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

Ogłoszenie o obradach LVIII sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
23
sierpnia
2023

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Opoka zaprasza do udziału w obradach LVIII sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu Nr LVII/23 sesji Rady Miejskiej
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza
 6. Interpelacje i zapytania Radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1395 położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Nadrzecznej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1122/8, 1122/9, 1122/10 położonych w Kazimierzu Dolnym przy ul. Browarnej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Zbędowicach
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki oznaczonej nr ewid. 928 położonej w Kazimierzu Dolnym
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki oznaczonej nr ewid. 929 położonej w Kazimierzu Dolnym
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowości Dąbrówka
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/204/21 w sprawie udzielenia poręczenia firmie Dariusz Osiak "Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE"
 17. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr LVII/387/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/347/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
 20. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kazimierz Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
 21. Zakończenie obrad

Załączniki

Autor: Mateusz Stachyra
Powrót
Wzory dokumentów
Kawałek ikony dokument
Mapa Gminy

 

Projekty i inwestycje
Ikona wykres wzrost
Rodzina
500+
Ikona rodzina