Aktualności Drukuj Zapisz

LIX sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

LIX sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
14
września
2023

Obrady LIX sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym odbędą się w dniu 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.

 

 

 

 

W imieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej Mirosława Opoki uprzejmie zapraszamy do udziału w obradach LIX sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, która odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr LVIII/23 sesji Rady Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Dąbrówka, Góry, Wylągi, Jeziorszczyzna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 655/6 położonej w Kazimierzu Dolnym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
11. Zakończenie obrad.

 

Ogłoszenie o sesji.pdf

Autor: Justyna Prajsnar
Powrót