Aktualności Drukuj Zapisz

Zgłoszenia do Komisji Konkursowej

Zgłoszenia do Komisji Konkursowej
13
lutego
2024

Burmistrz Kazimierza Dolnego zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert, które będą złożone do konkursu na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku.

 

 

 

Burmistrz Kazimierza Dolnego działając na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert, które będą złożone do konkursu ogłoszonego w dniu 26.01.2024 r. na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2024 r.

Zgłoszenia prosimy składać do dnia 21.02.2024 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r. w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym ul. Senatorska 5.

Na podstawie art. 15 ust. 2 d wskazanej wyżej ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 biorące udział w konkursie.

Udział w komisji konkursowej ma charakter nieodpłatny i jej członkowie nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Autor: Justyna Prajsnar
Powrót
Wzory dokumentów
Kawałek ikony dokument
Mapa Gminy

 

Projekty i inwestycje
Ikona wykres wzrost
Rodzina
500+
Ikona rodzina