Aktualności Drukuj Zapisz

Obrady LXV Sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

Obrady LXV Sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
22
lutego
2024

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Opoka zapraszam do udziału w obradach LXV Sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, która odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXIV/24 sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Dla Gminy Kazimierz Dolny” Pani Bożenie Próchniak.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Dla Gminy Kazimierz Dolny” Pani Mariannie Dzikowskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Dla Gminy Kazimierz Dolny” Pani Ewie Wolnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Dla Gminy Kazimierz Dolny” Panu Henrykowi Wasiłkowi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Dla Gminy Kazimierz Dolny” Panu Waldemarowi Wójcikowi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Dla Gminy Kazimierz Dolny” Panu Waldemarowi Krukowi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Dla Gminy Kazimierz Dolny” Panu Andrzejowi Plewickiemu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Dla Gminy Kazimierz Dolny” Panu Edwardowi Skoczowi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami        psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2024.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Bochotnica, Parchatka, Zbędowice terenu działek nr ewid.448/1, 448/2, 492/3, 492/4, 493/8, 493/11, 869/6 położonych w obrębie Parchatka.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 448/1, 448/2, 492/3, 492/4, 493/8, 493/11, 869/6 położonych w gminie Kazimierz Dolny, obręb Parchatka.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Bochotnica, Parchatka, Zbędowice terenu działki nr ewid. 327/1 położonej w obrębie Bochotnica.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 327/1, położonej w obrębie Bochotnica, w gminie Kazimierz Dolny.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kazimierzu Dolnym przy ul. Krzywe Koło, oznaczonych numerem ewid. 875 oraz numerem ewid. 876, stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny
 24. Sprawozdanie dotyczące wysokości  średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Kazimierz Dolny w 2023 roku.
 25. Zakończenie obrad.

Ogłoszenie_o_Sesji.pdf

 

Autor: Justyna Prajsnar
Powrót
Wzory dokumentów
Kawałek ikony dokument
Mapa Gminy

 

Projekty i inwestycje
Ikona wykres wzrost
Rodzina
500+
Ikona rodzina