Aktualności Drukuj Zapisz

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
13
marca
2024

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Opoka uprzejmie zaprasza do udziału w obradach LXVI sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, która odbędzie się w dniu 21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.

 

 

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr LXV/24 sesji Rady Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierz Dolny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXIV/439/24 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniającej uchwałę Nr LIII/362/23 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji zadania z zakresu właściwości województwa.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LIII/362/23 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji zadania z zakresu właściwości województwa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kazimierz Dolny.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy Kazimierz Dolny.
15. Zakończenie obrad.

Ogłoszenie_Sesja.pdf

 

 

Autor: Justyna Prajsnar
Powrót
Wzory dokumentów
Kawałek ikony dokument
Mapa Gminy

 

Projekty i inwestycje
Ikona wykres wzrost
Rodzina
500+
Ikona rodzina