Świadczenie Rodzina 500+ na okres trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Drukuj Zapisz

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia bez kryterium dochodowego.
Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.
Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lutego 2021 r.  przez:
- Portal Informacyjno-Usługowy Empatia Portal EMPATIA
- bankowość elektroniczną  
- portal PUE ZUS Portal ZUS - logowanie
Wnioski w formie papierowej można składać od 1 kwietnia 2021 r.
Wnioski w formie papierowej w sprawie świadczenia wychowawczego (500+) mieszkańców gminy Kazimierz Dolny można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 32/34 i złożyć do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku (obok stacji Pogotowia Ratunkowego). Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane również przez pracowników Ośrodka po ustaleniu telefonicznym pod nr. telefonu 81 881 01 53.
W celu zachowania ciągłości wypłat świadczenia wychowawczego (500+) należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 r.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku. 
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku. 
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku. 
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku ( ustalenie prawa do świadczeń od miesiąca złożenia wniosku) . 
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku (ustalenie prawa do świadczeń od miesiąca złożenia wniosku) . 
 
 
 
Powrót
Wzory dokumentów
Kawałek ikony dokument
Mapa Gminy

 

Projekty i inwestycje
Ikona wykres wzrost
Rodzina
500+
Ikona rodzina