Czyste powietrze Drukuj Zapisz

Dane stan na 31.03.2024 r.

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 146
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 119
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 65

Kwota wypłaconych dotacji: 1 488 591, 11 zł

Dane stan na 29.12.2023 r.

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie : 140
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 57

Kwota wypłaconych dotacji: 1173 243, 31 zł

Dane stan na 29.09.2023 r.

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie : 126
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 102
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 50

Kwota wypłaconych dotacji: 853 253, 88 zł


Dane stan na 30.06.2023 r.

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie : 111
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 91
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 44

Kwota wypłaconych dotacji: 727 408, 54 zł


Dane stan na 31.03.2023 r.

 • Liczba wniosków o dofinansowanie : 95
 • Liczba umów o dofinansowanie:78
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć :40
Kwota wypłaconych dotacji: 626 908, 17 zł
Dane stan na 30.12.2022 r.
 • Liczba wniosków o dofinansowanie : 85
 • Liczba umów o dofinansowanie:73
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć :38
Kwota wypłaconych dotacji: 611 104, 82 zł
 

NOWY PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Informujemy że od dnia 03.01.2023 r. w życie wchodzą zmiany programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Poniżej najbardziej istotne modyfikacje nowej wersji programu:
 1. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego jeżeli ich dochód nie przekracza kwoty 135 000 zł do dnia 03.01.2023 r. była to kwota 100 000 zł.
 2. Zwiększeniu ulegają kwoty umożliwiające skorzystanie z podwyższonego poziomu dofinansowania:
  1. Gospodarstwo domowe wieloosobowe przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1 894 zł do dnia 03.01.2023 r. była to kwota 1 564 zł,
  2. Gospodarstwo domowe jednoosobowe przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 2 651 zł do dnia 03.01.2023 r. była to kwota 2189 zł.
 3. Zwiększeniu ulegają kwoty umożliwiające skorzystanie z najwyższego poziomu dofinansowania:
  1. Gospodarstwo domowe wieloosobowe przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1 090 zł do dnia 03.01.2023 r. była to kwota 900 zł
  2. Gospodarstwo domowe jednoosobowe przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1 526 zł do dnia 03.01.2023 r. była to kwota 1 260 zł.
 4. Zwiększenie kwot maksymalnego dofinansowania:
  1. Poziom podstawowy do 66 000 zł przy kompleksowej termomodernizacji do dnia 03.01.2023 r. była to kwota 30 000 zł,
  2. poziom podwyższony do 99 000 zł przy kompleksowej termomodernizacji do dnia 03.01.2023 r. była to kwota 37 000 zł,
  3. poziom najwyższy do 135 000 zł przy kompleksowej termomodernizacji do dnia 03.01.2023 r. była to kwota 69 000 zł.
 5. Wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT przy podwyższeniu intensywności dofinansowania w celu zrekompensowania niniejszej zmiany.
 6. Zmiana portalu na jakim dostępny jest formularz wniosku o dofinansowanie wniosek o dofinansowania:
 
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze - wniosek składany z podpisem elektronicznym
https://gwd.nfosigw.gov.pl – wniosek składany w formie papierowej
 
Szczegółowy informacje o Programie dostępne są w:
 • serwisie  https://czystepowietrze.gov.pl
 • punkcie Konsultacyjno-informacyjnym programu pod numerem kontaktowym 660 619 934 i 81-881-01-36
 • bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w Kazimierz Dolnym, ul. Senatorska 5
 
 
 
Powrót
Wzory dokumentów
Kawałek ikony dokument
Mapa Gminy

 

Projekty i inwestycje
Ikona wykres wzrost
Rodzina
500+
Ikona rodzina